Der eksisterer ingen fastlagte grunde til tinnitus

Tinnitus [http://hearing.siemens.com/dk/da/hearing-loss/tinnitus/tinnitus.html], hvad er det egentlig? Såfremt man har tinnitus, har man en lydopfattelse i øret, på trods af at der faktisk ej kommer lyde ind til øret udefra. På hvilken måde personer forstår tinnituslyden er meget forskelligt. Oftest forklares den lyd, der kommer med sygdommen, som en susen, fløjten, tone eller ringen. Lidelsen eksisterer på flere niveauer. Nogle personer registrerer næsten ingen lyd, mens andre hører tinnituslyden så kraftigt, at det kan være særdeles irriterende for dem. Der er ikke nogen fastlagt årsag til tinnitus, selvom man har foretaget en masse forsøg. Dog formodes det at være grundet en defekt i overførselssystemet fra nerverne i øret til hjernen el. ødelagte celler i øret.

Mener du, at du har tinnitus? Der er uheldigvis ej en behandling, som helbreder tinnitus. Der er dog nogle fremgangsmåder, der kan afhjælpe ubehaget ved lidelsen. For eksempel findes der et tinnitusapparat, der kan rykke fokusset fra tinnituslyden ved at præsentere en lyd udefra, og af den grund bliver hjernen snydt til at overhøre tinnituslyden. Det kan hjælpe dig til at tackle tinnitus.