Kulturhistorikere har forsket i sidste skoledag som essentielt led i en dannelsesproces.

Min forskning har afsløret, at menneskers sidste skoledag [http://dramashop.dk/category/sidste-skoledag-63/] har afgørende betydning. Adskillige ser frem til deres sidste skoledag flere uger i forvejen. Vores ungers sidste skoledag kan med fordel beskrives som en praksisform, der har som mål at betone et skifte. På akkurat samme vis som dåbsbekræftelsen, pointerer den sidste skoledag stadiet fra barn til et voksent individ. I den nærmeste fremtid venter det voksne liv med en helt anden grad af seriøsitet. I denne sammenhæng er det vedkommende, at differentieringen mellem barn & voksen er et grænseskel, som dukkede op med den moderne tid. I et historisk perspektiv er denne skelnen jo ikke noget selvfølgeligt, men derimod noget, som er opstået i en specifik sammenhæng. Og dét er akkurat dét en historisk undersøgelse kan eftervise. Jeg erindrer tydeligt min sidste skoledag, hvor alle mine veninder havde været i specialbutikker & købe sidste skoledag kostumer. Jeg holdte af at bære kostumer, dengang da jeg var yngre, så jeg var i strålende humør!

Nu hvor jeg er et voksent individ tænker jeg ofte tilbage på vores sidste skoledag. Professionelt set er jeg kulturanalytiker, og har derfor beskæftiget mig med de betydningslag, teenagere forbinder med deres sidste skoledag. For majoriteten er deres sidste skoledag epokegørende, & vi har klarlagt, hvilke forståelser, som denne dag får tillagt. Jeg arbejder med at indse, hvorledes folk skaber mening i deres hverdag. En forsker og jeg har gennemført et feltarbejde i forbindelse med en sidste skoledag, hvor vi alle sammen analyserede samtlige af de studerendes selektion af sidste skoledag kostumer. Dét kom der en indholdsrig afhandling ud af, som lige er blevet udgivet. Såfremt nogen derude i cyberspace vil finde glæde i at lære en hel del mere om den sidste skoledag som kulturel praksis, kan de mennesker købe mine kollegaers og min undersøgelse i den nærmeste Academic Books lige nu… Det er interessant resultater, vil vi bedyre. Hvis I spenderer moneter på bogen, kommer det ej kun mig til gode!