Nu er jeg spændt nysgerrig; hvor mange unge mennesker er bevidste om, hvad nøjagtig engros er et begreb for?

Jeg kender ikke noget bedre end at blive mere kløgtig, og læste i julen en nyligt publiceret artikel. Den argumenterede for, at særlige danske ord var tæt på at forsvinde fra det danske sprog, af den årsag, at ingen længere brugte de pågældende ord eller kunne fortælle om deres mening. Man fik fortalt om eks. et ord såsom pikpak, som var i risikogruppen for at ryge ud af det danske sprog. I tidligere tilfælde har jeg ligeledes skimmet akademiske artikler angående den problematik, at utallige unge folk mener, de kender til et ords mening, men hvor det bliver tydeligt, at de benytter det pågældende begreb på en forkert måde. Eksempelvis blev det beskrevet, at utallige mennesker benyttede ordet ”en bjørnetjeneste” i forkerte sammenhænge. De havde den opfattelse, at en bjørnetjeneste er en god handling, en underskøn tjeneste. Men som flere andre er vidende om, betyder begrebet det stik modsatte. Der findes ord, som jeg også hyppigt er nødsaget til at slå op, som eksempelvis engros {http://danskb2b.dk/} samt vareparti {http://danskb2b.dk/kategori-2.html}. De to begreber – engros & vareparti – møder jeg tit på i de breve, jeg modtager i forbindelse med min erhvervs forretning. & som langt størstedelen kan regne ud, er det tit fantastisk afgørende, at jeg er vidende om, hvad engros og vareparti betyder, for at være i stand til at afslutte en god handelsaftale!

Menneskenes evne til at kommunikere med hinanden, samt sprogets finesser har altid stået for mig som noget spændende. & jeg filosoferede meget over, om det var dén sti, jeg skulle gå i mit professionelle liv. Til trods for dette valgte jeg, som akkurat nævnt en anden vej, da jeg har iværksat min egen forretning, som jeg også finder spændende. Men det er ingen hemmelighed, at jeg bliver flov over, hvor tit jeg møder begreber, som eksempelvis engros & vareparti, som jeg ik’ spontant er i stand til at forklare. Så muligvis burde jeg have besluttet mig for et arbejde inden for sprogstudierne! Også fordi, jeg jo bestemt finder, at det er interessant at analysere, hvorledes sprog og kommunikation transformerer sig. Både personers sprog og de kulturelle processer forandrer sig hele tiden. Men det er som om, at mennesker glemmer det, når de udtrykker nervøsitet over, at gamle ord og begreber stille og roligt elimineres fra det danske sprog…