Træemballage anses som værende det bedste valg til dig, der skal transportere gods over store afstande

Både på plastpaller og træemballage » http://www.jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=31, som fx europaller kigges der i indlægget her. Hvilken form for palle, der er mest velegnet, afhænger nemlig af det ombordværende gods og selve transporteringsmetoden. At europaller er miljørigtige, bliver træemballagens klare styrke. Brug af træemballage nedsætter kuldioxidudledningen forbundet med varetransport med helt op til tredive procent, kommer tilmed desuden. Da de kan benyttes på flere fragter, uden at kvaliteten falder, har europallerne nemlig en meget høj brugsværdi som returpaller.

Plastpaller sælges derimod hyppigst som paller til engangsbrug, eftersom de ikke er lige så langtidsholdbare som europaller. De har derudover det gode, at plastpaller i modsætning til træemballage ej bliver mærket af vind og vejr, fordi det er det samme som, at de altid har samme vægt og rumfang, uagtet hvad enten der er nedbør eller sol. Af sprøjtestøbt plast, som er 100 % genanvendeligt, består plastpaller af god kvalitet faktisk. Det er ydermere ikke nødvendigt, at du ofrer miljøvenlighed, kun fordi du vælger at gøre brug af plastpaller. På den anden side vejer de meget mindre, og derfor egner de sig perfekt til flytransport, da der her er begrænsninger på den tilladte vægt.

Er det plastpaller eller europaller, som bedst egner sig til netop dit dit transportbehov? Dét er hundrede procent overladt til, hvad du bedst kan lide. For fragtindustrien gælder det først og fremmest om at forbedre fragtforholdene, så arbejdet på én gang bliver så simpelt og går hurtigst muligt. At vælge de helt rigtige paller, bliver også derfor så vigtigt, eftersom palletyperne har forskellige fortrin.